01 октомври, 2007

New Techy's links at the end of September

.. или, всъщност, вече дори в началото на октомври ;) изключвайки биологичния ми часовник и давайки предимство на календарния

Покрай последните бюлетини на SitePoint, а и последния News Wire най-вече, ми попаднаха нови интересни по-techy статии и ме изкушава да ги споделя и тук ;) Та.. по ред на номерата (разбира се, изкуствено наложената им от мен подредба):
  • "Mozilla tries Firefox recipe with Thunderbird" - интересна статия за мейл-клиента на Mozilla - Thunderbird - развитието му, мястото му на пазара в конкуренция с продуктите на Microsoft, бъдещето пред него.. От типа "увлекателно четиво" дето им викаха на времето ;)
  • "Google Presentations Released" - за най-новата придобивка в Google Office - Google Presentations - еквивалентът на PowerPoint. Поглед към функционалностите му, pros & cons спрямо наложените вече продукти (с Microsoft-ския PowerPoint на преден план, няма как) и в очакване на бъдещото му развитие.
  • "How to create an unobtrusive print this page link with JavaScript" - за нуждата HTML елементите, които имат нужда от JavaScript, за да работят, да бъдат създавани самите те чрез JavaScript - в пример, подкрепен с код, за Print this page линковете. За мен - полезно; другите - ще си кажат ;)
  • "CSS 3: A Giant Serving Of FAIL" - нещо като анализ на липсите в CSS 3 спецификацията с интересна последваща дискусия върху нея (за дискусията - признавам си, лично само зачетох началото й, за повече моментът не ми даде ;) ).

Няма коментари: