20 октомври, 2006

I waited a long, long time...

Усещането, когато откриеш мелодията, която се е настанила в главата ти и те бута напред.. Когато звукът те съживява и зарежда. И продължаваш..
Once there was a great storm
Pushed my head beneath the waves, I was gone
Underneath the walnut tree
Where you said you'd wait for me
And I waited a long, long time
I waited a long, long time
I waited a long, long time
I waited a long, long time
I waited a long, long time
Why, why do I come here?
Seeking out the memories I handed
Cause you put your spell on me
Made me live a memory
And I'm frozen in just the wrong time
I waited a long, long time
I waited a long, long time
I waited a long, long time
I waited a long, long time
Keane, "Walnut Tree"

Няма коментари: