24 март, 2007

internet. end of visit or...?

Apology

Sorry - You have reached
The End of the Internet


This is the VERY last page.

There are no more links. No more exciting sites to visit - NOTHING.

Please turn off your computer and get a life!!!


Thank you for visiting the INTERNET.


http://www.dotcomscotland.co.uk/weirdsites/end.htm

В първият момент дори не успях да вникна напълно в посланието, поделяйки момента между него и работата. Но после започнаха споделените разсъждения и думите на Д. с "несъвместимостта на internet с real life" понесоха в дълбочина...
Какво ни дава и какво отнема?

Няма коментари: