20 март, 2007

поло/вин чо/век

- Да не би да си изгубил половинката си?
- Да, и сега съм половин човек.

Няма коментари: