17 март, 2007

falling apart...

Депресията е гадно нещо. Не трябва да бъде част от нас, не трябва да бъде така достъпна. И болката... Вади нови и нови въпроси. Но всички се въртят около едно "защо?"...
хаос, объркване, студ.. i should not be here.. this time. any time.. you too..

Няма коментари: