16 септември, 2007

MooТools: Destroy IE!

Пословично е отношението на уеб разработчиците по цял свят към все още най-използвания сред обикновените потребители браузър Internet Explorer. Въпросното отношение е демонстрирано по какви ли не начини през последните години. Нови идеи обаче продължават да се раждат:
Фокусът ми е на реакцията на разработчиците на MooТools (една от най-използваните свободно разпространявани JavaScript библиотеки) в техния milestone за бъдещата версия 1.3 (текущата разработвана версия е 1.2):

Последната (към момента) точка гласи:
MooTools Plugin to uninstall Internet Explorer from any machine within network range

(преписвам текста тук в случай, че има проблем с load-ването на картинката)

IE подължава да носи може би най-много проблеми в развиването на cross-browser библиотека като MooTools. Но чувството за хумор винаги е добре намерило място ;)

Няма коментари: