12 септември, 2007

Firefox Add-ons: Live HTTP Headers

Live HTTP headers e приставка (extension, add-on) за Firefox, която прави лог на header-ите на HTТP заявките, които браузърът обменя при отварянето на страници.

Активира се през мeнюто Tools на FF. Отваря се, според настройките, като нов прозорец (по подразбиране) или нов таб в браузъра. Записва последователно в текстов вид всички HTTP заявки и отговорите им - това се случва в основния таб (Headers) на интерфейса, където присъстват и още 4 бутона и 1 check-box поле - Save all, Replay, Clear, Close и Capture (check-box). През Save all лог-а на заявките може да се запише в обикновен текстов файл, откъдето да се анализира в последствие; Replay позволява повторно автоматично изпълнение на записаните заявки; Clear чисти екрана; Close е ясен. При отбелязано полето Capture се извършва лог-ването на заявките, като е изчистено Live HTTP headers си почива.
Вторият таб (Generator) показва в съкратен вид - тип на заявката и url - отново всички заявки с възможност за избор на кои заявки да се записват (redirects/invalid/images/CSS/skipped), налични са и бутони Help и ново Save all и Clear. Останалите табове (Config и About) са съответно за настройки и допълнителна информация.
Текущата последна версия на Live HTTP headers е 0.13.1.

Приставката дава заявка да бъде полезна, най-вече с удобния вид, под който запазва логовете, и възможността за измъкването им в текстов файл. Притежава симпатичен олекотен интерфейс, нищо затормозяващо. Но дали ще ми се наложи по някакъв повод да прибегна до нея - само времето ще покаже.

http://livehttpheaders.mozdev.org

Няма коментари: