05 август, 2014

След дъжд

След дъжд градът изглежда някак тъжен.
Няма ги усмивките по лицата. Загледах се. Често го правя.
Толкова много лица...
По пътя за вкъщи не видях нито една.
Какво ли си мислят сега?

---

Само Кати се усмихва.
"Искаш ли да ти покажа стъклените си топчета?" пита.


Няма коментари: